Pečení pro radost

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

Ve školní družině si děti kromě jiných aktivit mohou vyzkoušet svoji zručnost v praktických činnostech.

Již několikrát v tomto školním roce se  děti sešly s paní kuchařkou ve školní kuchyňce, aby si samostatně upekly sladké dobroty. Hotové sladkosti nabídly děti ostatním spolužákům. Všem moc chutnalo a o vyzkoušené recepty byl velký zájem.

Jak se naše děti dokáží proměnit v malé kuchaře a kuchařky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Marie Horáková

Sběr starého papíru

Napsal Helena Dušová dne .

V období od 27. 5. do 31. 5. 2019 proběhne sběr starého papíru.
Kontejner bude přistaven na školním dvoře.

Omezení vstupu do školy

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

vzhledem k zahájení realizace stavby výtahu v prostorách školního dvora a s tím souvisejícímu zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi vám oznamuji, že nebude možné používat ke vstupu do školy vchod u školní družiny. Pokud vodíte děti do detašovaného pracoviště MŠ, používejte prosím hlavní vchod do budovy školy, ohlaste svůj příchod v kanceláři školy a budete vpuštěni do budovy. V případě nutnosti kontaktuje paní učitelky detašovaného pracoviště na telefonu : 602 403 193. Pokud si vyzvedáváte své děti ze školní družiny, použijte také hlavní vchod do budovy školy.  Jedná se o dočasné řešení, které bude zavedeno od úterý 14. 5. 2019 do konce školního roku. V tomto termínu bude vstup do školní budovy u školní družiny uzamčen.  Ostatní provoz školy nebude realizací stavby omezen.

děkuji za pochopení         

Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Deváťáci v Osvětimi

Napsal Kateřina Skaličková dne .

Poslední dubnový den se uskutečnil dlouho očekávaný výlet do Osvětimi. Ráno jsme se ospalí sešli na autobusové zastávce ve Fryštáku a společně s učiteli dějepisu, panem Tomášem Nedbalem a paní Danielou Floriánovou, vyrazili směr Polsko.

V průběhu dlouhé cesty nám pan průvodce vyprávěl o místech, kudy jsme projížděli. Po překročení hranic nás seznámil s pravidly chování v táboře.

Dorazili jsme do Osvětimi a na spoustu z nás dolehla nervozita a velmi nepříjemný pocit z pohledu na tábor Auschwitz. Vystoupili jsme z autobusu a vyrazili směrem k němu. Prošli jsme bezpečnostní kontrolou a dostali poslechové zařízení, kterým na nás pan průvodce mluvil. Prohlídka začala a nás opustila dobrá nálada. Vše se zdálo pochmurné a spousta z nás se vžila do situace tehdejších vězňů. Viděli jsme prostory, kde vězni přežívali, hromady předmětů, které jim patřily, dokonce i jejich fotky, což nás opravdu zasáhlo.

Poté jsme autobusem přejeli do druhé části tábora nazývané Birkenau, která byla ještě mnohem rozsáhlejší. Viděli jsme, v jak příšerných podmínkách tady přežívali. Stáli jsme na místech, kde dříve stávali oni, plní strachu a nejistoty, čekajíc na smrt. Prohlídka skončila a my šli zase k autobusu, kde jsme probírali naše pocity.  

Za tento výlet jsem nesmírně vděčná. Myslím si, že by zde měl jet každý, aby si uvědomil, čeho jsou lidé schopni, a vážil si více toho, co má.

Kateřina Skaličková, 9. ročník

Vyjádření se k podnětům ze zápisu schůze SRPŠ při ZŠ Fryšták ze dne 5. 3. 2019

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Dokument, který se vyjadřuje k zápisu naleznete zde:  

Zápis ze schůze SRPŠ je na stránkách SRPŠ nebo přímo zde: 

Úspěchy v biologické olympiádě

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Dne 10. 4. se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D pro 6. a 7. ročníky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť.

Olympiády se zúčastnili 2 žáci ze 7. ročníku: Tomáš Novák ze 7. A a David Sklenařík ze 7. B. Ve velké konkurenci 41 soutěžících z okolních základních škol a gymnázií se David Sklenařík umístil na 15. místě a Tomáš Novák na krásném 3. místě a postupuje tak do krajského kola.

Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

McDonald´s Cup

Napsal Mgr. Eliška Galíková dne .

V letošním roce se naše škola opět zúčastnila již 22. ročníku celostátního fotbalového turnaje McDonald´s Cupu.
Žáci 1. stupně bývají rozděleni do dvou kategorií.

Kategorie A:    žáci 1. – 3. třídy
Kategorie B:    žáci 4. – 5. třídy

U nás ve Fryštáku se odehrálo okrskové kolo. Zúčastnily se ho tyto základní školy:

ZŠ Slušovice, ZŠ Lukov, ZŠ Zlín – Okružní a ZŠ Fryšták.

Naši fotbalisté v kategorii A prokazovali během celého turnaje velkou bojovnost, přesto to stačilo na 4. místo. Musím je velmi pochválit, protože většina chlapců byla z prvních a druhých tříd. Starší chlapci v kategorii B se umístili na krásném 2. místě.

Za mladší žáky hráli: Patrik Doležal, Štěpán Truong Chi Thank, Radim Janošek, Matěj Knap, Nikolas Šimo, Tadeáš Doležal, Alex Drobný, Jakub Kostřica, Jakub Záhora, Vašek Ihaz, Dan Němec, Míša Slaměnová a Tom Růčka.

Ve starší kategorii bojovali: Tommy Chudárek, Marek Juráň, Patrik Kolář, Ondřej Halaška, Tomáš Kostřica, Jakub Petřík, Bohuslav Martynek, Simon Stainer a Daniel Doležal.

Všem děkuji za dobrou reprezentaci naší školy a za vzorné chování na turnaji.

Těším se na další ročník McDonald´s Cupu.          
                                                                                                         
Eliška Galíková

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Noc s Andersenem

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Naše základní škola se v pátek v noci z 5. na 6. dubna neponořila do ticha. Už odpoledne se na školním dvoře sešlo 20 třeťáků se spacími pytli a karimatkami.  Konal se totiž celorepublikový projekt Noc s Andersenem, který chce přiblížit dětem svět knih v době počítačových her a filmů. Do organizace literární noci jsme se pustili už podeváté.
Tématem letošní Noci s Andersenem v Česku byl nejen H. Ch. Andersen, ale hlavně tvorba spisovatele a ilustrátora Petra Síse. Na tvorbu Petra Síse jsme zaměřili všechny aktivity, ať už to byla literární hra, soutěž, křížovka nebo tvorba plakátu. Zajímavé činnosti pro nás nachystal i pan knihovník Jan Krčma.
Vyvrcholením večera bylo hledání klíčů v potemnělém Fryštáku, které odemkly cestu k pokladu. Po desáté hodině večerní začalo ukládání ke spánku, ale spát se ještě nikomu nechtělo, tak si děti poslechly od pana Krčmy a pana Krumla pohádky na dobrou noc, chvilku si povídaly a hodně jsme se nasmály při polštářové válce.
Ráno nás čekala výborná snídaně – čerstvé rohlíky, máslo a domácí marmeláda.
Tím skončilo setkání s panem Andersenem a panem Sísem.

Fotografie z akce naleznete v GALERII.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Výsledky naleznete zde:

Školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA

Napsal Mgr. Jana Kalandrová dne .

V pátek 5. dubna se žáci naší školy zapojili do řešení školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Celkem Pythagoriádu řešilo 29 žáků z 6., 7. a 8. tříd. Je velmi potěšující, kolik nadšených matematiků u nás ve škole je.

V kategorii 6. tříd byli nejúspěšnější:

Lucie Bradávková    6.A  - 9 bodů
Matěj Koutný   6.C  - 8 bodů
Nela Gajdošíková   6.A  - 7 bodů
Sofie Doležalová   6.C   7 bodů
 

V kategorii 7. tříd dosáhli nejlepších výsledků žáci:

Pavel Juráň   7.A  - 8 bodů
Jakub Ihaz   7.B  - 8 bodů
David Sklenařík   7.B  - 8 bodů
Marek Zálešák   7.B  - 8 bodů


V kategorii 8. tříd získali nejvyšší počet bodů:

Martina Pekařová   8.A  - 10 bodů
Michaela Nohová   8.B  - 9 bodů
Petr Truhlařík   8.A  - 8 bodů


Jelikož Martina Pekařová získala 10 bodů, stává se úspěšnou řešitelkou školního kola Pythagoriády a může postoupit do okresního kola soutěže.
Všem řešitelům děkujeme za účast a gratulujeme k pěkným výsledkům.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.