Školní blecha

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Sebeobrana pro žáky ZŠ Fryšták

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Začátkem listopadu se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili kurzu sebeobrany pořádaného naší školou v rámci projektu „Sebeobrana do škol“, který realizuje Zlínský kraj a naše škola se do něj pilotně zapojila.

Sběr papíru

Napsal Helena Dušová dne .

Ve dnech od 28. 11. do 2. 12. 2022 proběhne sběr starého papíru.
Kontejner bude přistaven na obvyklém místě u vstupu na školní dvůr.

Poděkování rodičům za příspěvky do fondu SRPŠ

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Fryšták děkuje všem rodičům za příspěvky do společného fondu. Obtížné době navzdory přispělo přes 93 % rodičů a podařilo se tak vybrat 74 840 Kč.

Tyto prostředky budou ve shodě se školou použity na podporu aktivit, které by se jinak obtížně organizovaly a financovaly. Z fondu se bude přispívat na dopravu tříd na výlety či akce, budou se hradit výchovné preventivní programy a v neposlední řadě také odměny pro dětí za jejich aktivitu či studijní výsledky.

Díky výdělku z plesu a podpoře města bude kromě toho SRPŠ také financovat dresy pro školní florbalový tým, polonézové šaty pro současné a budoucí ročníky a také investici ve škole, o které si rozhodnou žáci v hlasování.

Halloween 2022

Napsal Diana Pavlíková, Aneta Buchtová, Tereza Dlabačová, Adéla Kamenářová dne .

Dne 25. října se u nás ve škole konal Halloween. Tento svátek, který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích, nás inspiroval k zorganizování stezky pro naše mladší spolužáky z prvního stupně.

Autorské čtení

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

Ve čtvrtek 13. 10. jsme přijali pozvání pana knihovníka Jana Krčmy na setkání s paní Markou Míkovou. Spisovatelka, herečka, hudebnice a režisérka Marka Míková připravila pro děti ze školní družiny autorské čtení doplněné písněmi i loutkovým představením. Zážitkové odpoledne plné autorčiných pohádek a příběhů pro děti se nám všem moc líbilo. 

Marie Horáková

Navýšení cen stravného od 1. 11. 2022

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení strávníci,

z důvodu rostoucích cen potravin, energií a snahy udržet kvalitu stravy ve školní jídelně dochází od 1. 11. 2022 k navýšení ceny stravného.

Okresní turnaj ve florbalu

Napsal Mgr. Pavlína Dračková dne .

V úterý 27. září se konalo okresní kolo ve florbalu mladších žáků – kategorie II. – žáci a žákyně 4. a 5. tříd.

Návštěva u hasičů

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

V pátek 7.10. odpoledne se děti z naší školní družiny vydaly za místními hasiči do hasičské zbrojnice. Dobrovolní hasiči dětem poutavě vyprávěli o své činnosti a připravili pro ně také ukázky hasičské výzbroje. Největším zážitkem pro děti byla prohlídka zásahového vozidla. Nakonec hasiči dětem trpělivě odpovídali na jejich zvídavé otázky.

Děkujeme hasičům, že věnovali čas našim dětem.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.

Podzimní příměstský tábor

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Ve dnech 26. - 27. 10. 2022 proběhne ve Fryštáku příměstský tábor.
Více informací v přiloženém souboru: