Přijímací zkoušky

Napsal Mgr. Jan Skopal dne .

    V minulém školním roce byla součástí přijímacího řízení na střední školy u oborů zakončených maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky. Zlínský kraj měl s jednotnou zkouškou na všech státních středních školách zkušenosti již z minulých let, ale v roce 2017 byl tento způsob přijímacího řízení nařízen pro všechny kraje naší republiky.
    Sestavením testů pro český jazyk a matematiku bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání při MŠMT, zkráceně CERMAT. Testování žáků proběhlo ve dvou termínech a rozhodující pro přijetí na zvolenou střední školu byl lepší z obou výsledků.
    Celostátní průměr úspěšnosti v českém jazyce byl 60 %, v matematice 46,3 %. Naši žáci dosáhli v českém jazyce průměru 69,2 %, v matematice 56,8 %. Nejlepší výkon u nás byl v českém jazyce 90 %, v matematice dokonce 98 %. Tato čísla ukazují vynikající výsledky, protože rozdíl řádově o 10 % je výrazným odlišením od průměru, ostatně jako již tradičně i v minulých letech. V letošním roce jde navíc o povinné celorepublikové srovnání. V minulých letech šlo také o celostátní srovnání, ale pouze u státních škol nebo u škol, které jednotné přijímací zkoušky nařídily.
    Zcela jistě tak patří uznání a dík skvělé práci vedení školy a všech jejich pedagogických pracovníků. Výsledky testovaných žáků totiž nejsou jen zásluhou vyučujících českého jazyka a matematiky, ale všech pracovníků školy, kteří soustavně a cílevědomě budovali u žáků všechny potřebné vlastnosti k úspěšnému zpracování testů po celou dobu jejich školní docházky.

Zapsal:    Jan Skopal    3.10.2017

Platba stravy bankovním převodem

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,
začátkem měsíce října obdržíte prostřednictvím třídních učitelů  variabilní symbol, který je nutný pro identifikaci vložené platby na stravovací účet Vašeho dítěte ve školní jídelně. Pokud se rozhodnete vkládat finanční hotovost na stravovací účet bankovním převodem, zašlete příslušnou částku na bankovní účet školy č. : 181376188/0300 s variabilním symbolem Vašeho dítěte. Minimální částka pro tento způsob platby stravy je 500,- Kč. Přijaté platby se importují z účtu školy na stravovací účty každé pondělí v 8.00 hodin. Sledujte prosím výši kreditu na účtu Vašeho dítěte a platbu proveďte v dostatečném časovém předstihu. Pokud platbu nestihnete včas, je možné, jako dosud,  vložit peníze na stravovací účet v hotovosti u okénka vedoucí školní kuchyně každé pondělí od 7.00 do 13.30 hodin. Velkou pozornost věnujte zadání variabilního symbolu. Pokud uvedete chybný variabilní symbol, platba neproběhne, bude nutné ji dohledat a provést ručně, což obnáší časovou prodlevu. Přeplatky na stravovacím účtu budou vráceny v případě přestupu dítěte na jinou školu, případně při ukončení školní docházky. Pokud jste neobdrželi variabilní symbol, kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Seznamák, aneb jak to bylo dál - od středy do pátku?

Napsal žáci 6. B dne .

    Ve středu 13. září ráno se celá naše třída 6. B  sešla na školním dvoře. Všichni jsme naložili těžké tašky s věcmi do auta k panu řediteli a mohli jsme vyjít směr Rusava. My fryštáčtí a i noví žáci z Lukova (7) a naše nová třídní, paní učitelka Lenka Truhlářová.
   Šli jsme cestou k hornoveskému parku a po krátké přestávce jsme se vydali lesní cestou stoupáním k Dubu. Tam jsme se střetli s třídou 6.A, která už měla pobyt za sebou a vracela se do Fryštáku.
Když jsme se blížili k cíli, přepadli nás „lupiči“, kteří nás obvinili z krádeže koní. My jsme byli šikovní, protože jsme koně našli a od lupičů jsme konečně dostali povolení dojít k penzionu U Bílého koně. Tam na nás čekal teplý čaj a chutný oběd a přivítali jsme se s majiteli. Pak jsme dostali instruktáž k průběhu pobytu a programu. Ubytovali jsme se na chatkách s názvy Lípa, Výčep a Ryba. Byly to opravdu moc pěkné sruby.
   K programu 1. dne patřily lanové aktivity, které se všem moc líbily a kde jsme si dokázali mimo jiné i to, že si umíme pomáhat a být ve střehu. Na seznamovacím kroužku jsme si navzájem sdělili přezdívky, jakými jsme si měli říkat po celý pobyt a dozvěděli jsme se jeden o druhém víc, např. z našich zájmů, dovedností a vlastností. Večerní program ve znamení sázecí hry opět prověřil, jestli se navzájem známe. Tento večer jsme usínali jen stěží. Byli jsme plní dojmů.
   Po rozcvičce a snídani další den nás čekaly další aktivity: skalní golf, piráti, výprava za pokladem, mnohonožky a další. Všechno, co jsme tu dělali a jak se bavili, se nám všem moc líbilo. Celý den uběhl rychle a po táboráku nás čekala stezka odvahy. Protože před tím hodně pršelo, šli jsme po bahnité stezce osvětlené svíčkami až k podpisové listině. Zazpívali si, nostalgicky zhodnotili den i celý pobyt a šli spát.
   V pátek po sbalení věcí, snídani a rozloučení s obyvateli penzionu (i těmi zvířecími, kterých nebylo málo) jsme se vydali opět pěšky zpět do Fryštáku (tentokrát přes Lukoveček). Cestou jsme sbírali houby, hlavně bedly, které nás svými kloboučky přímo vybízely.
   Celý pobyt i cesty tam a zpět  jsme si velmi užili. Velké poděkování za vše patří jak majitelům penzionu Sobalovým, tak vždy připraveným instruktorkám pí. uč. Šafářové a Ondrášové a Kuki – Klárce Ondrášové a také našemu panu řediteli a p. uč. Matulíkovi.
                                      
Děkujeme. Za 6. B Johanka, Verča, Klárka, Jůlinka a Ellen

Seznamovací pobyt 6.A

Napsal Tomáš Novák a Pavel Juráň dne .

Ve dnech 11. – 13. září jsme byli na adaptačním pobytu na Rusavě. Vyšli jsme brzy ráno směrem na Lukoveček, kde byla u místního obchůdku první zastávka. Kdo tady chtěl doplnit zásoby, měl možnost. Po krátké přestávce  jsme pokračovali dále nahoru přes kopec. Cesta byla dlouhá a namáhavá, ale nakonec ji všichni zvládli. Po zhruba dvouapůlhodinovém pochodu jsme dorazili do penzionu U Bílého koně, kde jsme poobědvali a ubytovali se. Celé tři dny jsme hráli hry (piráty, lovce autogramů, skalní golf, sázky ….) a navzájem se více skamarádili. Dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si zdolat nízké lanové překážky. Samozřejmě jsme měli i osobní volno. Dále jsme na papíry, kde byl namalovaný batoh, napsali svoje vlastnosti, co očekáváme ve třídě a ve škole, čímž jsme se lépe poznali s našimi novými spolužáky z Lukova. Taky jsme společně vytvořili  třídní pravidla a zvolili  starostu a jeho zástupce. Druhý den jsme všichni s panem učitelem hledali poklad, ale než jsme se k němu dostali, museli jsme splnit mnoho úkolů. Na závěr tohoto dne byl pro nás připravený táborák a stezka odvahy, kterou všichni úspěšně zvládli. Ve středu ráno jsme posnídali, sbalili si věci, uklidili pokoje a chystali se vyrazit zpět. Před odchodem jsme si ještě napsali na záda vzkazy, vzali si svačinu a vyšli na cestu, která tentokrát docela rychle uběhla. Za celou třídu můžu poděkovat všem vedoucím, kteří se o nás po celou dobu starali a připravili plno her a zábavy. Zkrátka líbilo se nám úplně všechno včetně krásné rusavské přírody a na tento pobyt budeme rádi vzpomínat.

Za všechny žáky 6.A   Tomáš Novák a Pavel Juráň 

Návštěva výstav na zámku v Holešově

Napsal Mgr. Marcela Klapilová dne .

Netradiční hodinu výtvarné výchovy si naplánovali žáci 8. ročníku. Dne 20. září se vydali s doprovodem M. Klapilové a D. Kalandrové do Holešova hned na dvě výstavy výtvarného umění.

První byla věnovaná  Andymu Warholovi, představiteli amerického pop artu. Informace o tomto světoznámém umělci si žáci předem vyhledali a připravili si referáty. Tento výtvarník slovenského původu zaujal žáky barevnými variacemi svých obrazů s tematikou významných osobností ( Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, John Lennon), květin či polévkových plechovek ( Cambell’s soup). Na druhé výstavě s názvem  ,,Letní iluze“ viděli obrazy, plastiky i fotografie výtvarníků z okolí Holešova a Fryštáku.

Ze svých zážitků budou žáci čerpat v nejbližších hodinách výtvarné výchovy, kde ve warholovském duchu zpracují portrét své oblíbené osobnosti.

MK

Nový stravovací software

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení strávníci,
od 7. srpna 2017 přešla naše školní jídelna na nový stravovací software. Čipy na objednávání stravy zůstávají stejné. Stejně tak je možné si stravu objednat telefonicky nebo na terminálu ve školní jídelně do 8.00 hodin. Po tomto čase již objednání stravy není možné. Co se týká objednávání stravy přes internet (webové stránky školy www.zsfrystak.cz) je nutné si u vedoucí kuchyně paní Marie Chudožilové vyzvednout nové přístupové údaje. Dosavadní přístupové údaje již nefungují.
Pokud tedy máte zájem o objednávání stravy přes web, dostavte se do kanceláře jídelny (pondělí od 6.00 do 13.00 hodin) a požádejte o přístupové údaje. Toto platí pro žáky školy a ostatní strávníky.
V průběhu měsíce září bude realizována  možnost vkládání peněz na účty strávníků z bankovního účtu. O postupu budete včas informováni jak na webu školy, tak žáci prostřednictvím svých třídních učitelů. Z tohoto důvodu je tedy nutné na začátek školního roku vložit peníze na účet po staru  u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Skutečně zdravá škola

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Výsledky dotazníku pro rodiče

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

Výsledky dotazníku pro rodiče najdete v sekci

Informace – pro rodiče