Kašavský běh 2016

Napsal Miluše Šafářová dne .

V úterý 24. 5. 2016 uspořádala ZŠ v Kašavě 22. ročník běžeckého závodu.
Pozvání přijalo šest škol: ZŠ Fryšták, ZŠ Kašava, ZŠ Lukov, ZŠ Štípa, ZŠ Trnava, ZŠ Želechovice. Žáci byli rozděleni do 5 kategorií, v každé kategorii mohlo nastoupit maximálně 6 závodníků z jedné školy (tři děvčata a tři chlapci).
Délky tratí pro jednotlivé kategorie:

I. kategorie 1. třídy 450 m
II. kategorie 2. a 3. třídy 730 m
III. kategorie 4. a 5. třídy 895 m
IV. kategorie 6. a 7. třídy 1640 m
V. kategorie 8. a 9. třídy 1640 m


Výsledky žáků ZŠ Fryšták

Kateg. Jméno a příjmení Pořadí
I. Jiří Venený 1. místo
Adam Hlavica 2. místo
Marek Juráň 7. místo
Amálie Komínová 7. místo
Nella Dvořáková 11. místo
Lucie Pospíšilová 12. místo

Kateg. Jméno a příjmení Pořadí
II. Jakub Vodák 1. místo
Šimon Čepický 2. místo
Nicolas Mário Sedlář 8. místo
Karolína Knedlová 1. místo
Sára Holíková 2. místo
Jitka Ticháčková 9. místo

Kateg. Jméno a příjmení Pořadí
III. Josef Jasenský 3. místo
Adam Vodák 4. místo
Nikolas Provazník 9. místo
Simona Špaňhelová 6. místo
Valerie Rubešová 7. místo
Terezie Jasenská 11. místo

Kateg. Jméno a příjmení Pořadí
IV. Ondřej Tkadlec 4. místo
Jiří Nutil 5. místo
Michal Sklenařík 6. místo
Zelinková Klára 1. místo
Komínová Karolína 3. místo
Matelová Lenka 6. místo

Kateg. Jméno a příjmení Pořadí
V. Smýkalová Katka 6. místo
Osohová Barbora 8. místo
Červenková Ema 10. místo

Naši žáci opět nezklamali a předvedli výborné sportovní výkony.
Jakubu Vodákovi z 3. C a Klárce Zelinkové ze 7. B se podařilo vytvořit nové kašavské běžecké rekordy - nejrychleji zaběhli svou trať za dobu existence tohoto závodu (každý rok je pro dané kategorie stejná délka trati a časy se evidují).
Děkujeme všem našim sportovcům za úspěšnou reprezentaci školy. Zaslouží si pochvalu za bojovnost, vzorné chování a celkový přístup k soutěži.

Olympijský víceboj 2016

Napsal Miluše Šafářová dne .

Začneme slovy Jiřího Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru: „Téměř polovina českých dětí sleduje televizi dvě až tři hodiny denně. Více než tři čtvrtiny dětí nejsou pohybově aktivní ani hodinu za den. Přitom sport je zábava a hlavně nezbytná součást zdravého životního stylu. To se snaží školákům ukázat Český olympijský výbor a Sazka v rámci společného projektu Sazka Olympijský víceboj. Cílem projektu je povzbudit školáky ke sportování pro radost nebo v nich probudit touhu, ukázat sportovní talent, hlavní je, aby se sport stal přirozenou součástí jejich života.“
Fryštácká škola nesmí zůstat stranou, má stejný cíl – zapojit co nejvíce dětí do sportování a motivovat je, aby se věnovali pohybovým činnostem i ve svém volním čase. Proto jsme letos uspořádali už 3. ročník Sazka Olympijského víceboje, který zahrnuje splnění 8 disciplín – skok z místa (výbušnost), běh do T – člunkový běh (hbitost), běh na 500 m (běžecká vytrvalost), hluboký předklon (ohebnost), zkrácené sedy-lehy (silová vytrvalost), hod basketbalovým míčem (síla), postoj čápa (rovnováha), sprint na 60 m (rychlost).
Stejně jako v předešlých ročnících jsme se snažili kromě sportování podpořit i rozvoj přátelských vztahů mezi žáky prvního a druhého stupně. Každá třída 2. stupně si vzala „patronát“ nad třídou z prvního stupně a žáci 2. stupně se stali tzv. osobními trenéry žáků vybrané třídy z 1. stupně.
A tak starší školáci radili „maloškům“ jak se rozcvičit, jakou zvolit taktiku, jak překonat únavu, jak vše zvládnout a dosáhnout nejlepších výkonů. Všechny jejich rady vycházely z vlastních zkušeností, protože tyto disciplíny plnili žáci 2. stupně v tělesné výchově.
Přestože hlavním cílem bylo zapojit co nejvíce děti a jednoznačně vítězem byl každý, kdo tyto disciplíny zvládl, nemohli jsme nechat největší snaživce bez ocenění. A tak se rozdávaly medaile, fotilo se na stupních vítězů.
A kdo patří mezi nejzdatnější fryštácké sportovce a možná i budoucí olympioniky, kteří mají patronát nad tímto projektem? Jsou to tito žáci:
Třída 1. A – Marek Juráň, Lucie Pospíšilová, Jakub Rektořík, třída 1. B – Jiří Venený, Tomáš Kostřica, Adam Hlavica, třída 2. A – Václav Weigel, Jan Žák, Nicolas Mário Sedlář, třída 2. B – Rostislav Kužel, Jakub Pavel, Marie Miklová, třída 3. A – Helena Zdráhalová, Jan Vašíček, Martin Jurčík, třída 3. B – Sára Holíková, Šimon Čepický, David Skoumal, třída 3. C – Matěj Koutný, Karolína Knedlová, Jakub Vodák, třída 4. A – Radek Pšeja, Valerie Rubešová, Nicolas Provazník, Kristýna Ponížilová, třída 4. B – Jan Mašláň, Lukáš Pavel, Tereza Pazderová, třída 5. A – Martin Zdráhal, Anna Macková, Martina Pekařová, třída 5. B – Marek Hlavica, Terezie Jasenská, Radomír Pavel.
Všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a za příjemně prožitý sportovní den.
Za úspěšný a hladký průběh víceboje děkujeme žákům 2. stupně a všem pedagogickým pracovníkům, kteří byli pořadateli a rozhodčími na sportovních disciplínách. Bez vzájemné spolupráce by to prostě nešlo. Děkujeme i všem fanouškům, kteří přišli malé sportovce povzbudit – byli to rodiče, babičky …, ale i pan starosta Mgr. Lubomír Doležel. Děkujeme našim paním kuchařkám, které pro děti připravily výbornou svačinu – všem moc chutnala.
Sportu zdar a těšíme se na další ročník.

Přímý odkaz na fotogalerii:

Benefiční akademie

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Přinášíme ohlasy na benefiční akademii konané v sobotu 14. 5. 2016.
Článek je ze Zlínského deníku, omluvte sníženou kvalitu.


NÁVŠTĚVA OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNĚ

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

Ve čtvrtek 5. 5. jsme se v doprovodu našich třídních učitelek paní Hany Krajčové a paní Heleny Ondrášové vypravili na exkurzi, abychom se seznámili s činností okresního soudu ve Zlíně.
Uvítala nás paní a pán, vyzkoušeli jsme si průchod detekčním zařízením a v jedné ze zasedacích místností jsme si vysvětlili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, sami jsme vymýšleli, co by mohlo být trestným činem a naši průvodci doplnili příběhy z praxe. Dozvěděli jsme se, že většina soudních procesů je veřejná.
V druhé části exkurze jsme přešli do soudní síně, kde jsme dostali za úkol sehrát menší soudní proces. Stali se z nás soudci, obžalovaní, státní zástupci a advokáti. Pojali jsme to s humorem, takže byla velká legrace, ale věřím, že nikdo z nás by se doopravdy k soudu nechtěl dostat.    
Práce obhájců, státních zástupců a soudců není opravdu lehká. Děkujeme za pěknou prohlídku.

Žáci 9. A a 9. B

Sdílené dílny v Bystřici pod Hostýnem

Napsal Marie Kučerová dne .

Ve čtvrtek 21.4. se 8.třídy ZŠ Fryšták zúčastnily exkurze, jejímž cílem byla Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.
Ráno jsme vyrazili o půl osmé a po zhruba půlhodinové cestě a krátkém bloudění  jsme vystoupili před bystřickou školou. Zavedli nás do  jídelny a usadili ke stolům, abychom si vyslechli základní informace o zdejší škole. Následně jsme se rozdělili do čtyř skupin a mistři odborného výcviku nás odvedli do jednotlivých dílen. Učitelé nám nejprve vysvětlili jak a co se dělá a poté nás seznámili  s jednotlivými pracovními nástroji, které jsme vzápětí měli prakticky použít. Naším úkolem bylo vyrobit ptačí budku !!! Na první pohled se to zdá jako jednoduchý úkol, ale pro některé / a nebylo jich zrovna málo / to byla velmi náročná práce. Mohli jsme se přesvědčit, že uřezat rovně desku nebo zatlouct  hřebík  tak, aby se nezkřivil,  představuje určitou zručnost a zkušenost. S pomocí učitelů jsme však dílo všichni úspěšně dokončili.
Závěrem jsme si prohlédli i ostatní dílny. Viděli jsme, jak pracuje CNC stroj, který podle zadaných parametrů vyřezával do dřeva. Stihli jsme navštívit i budovu, kde byly shromážděny nejzdařilejší práce  nynějších žáků, ale i maturantů a studentů z předchozích let.
Když jsme se vítězoslavně a bez úrazu vraceli s ptačími budkami v ruce, odvezl nás autobus zpět do Fryštáku. Dílny v Bystřici se mi velice líbily. Bylo to nejen prostředím školy, ale i tím, že zdejší učitelé na nás byli velmi milí a ochotní nám podat pomocnou ruku, když se nám něco nedařilo.

Marie Kučerová, 8.B

DUKOVANY

Napsal Kateřina Pšejová, Katka Smýkalová dne .

V úterý 19. 4. 2016 se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech.
V příjímací hale nás přivítala milá paní a upozornila nás, že jaderná elektrárna je jedno z nejvíce střežených míst v České republice. Pak nám pustila dva vzdělávací filmy. První vysvětloval pojem blackout – co by se dělo, kdyby byly dodávky elektřiny dlouhodobě přerušeny, druhý popisoval, jak celá atomová elektrárna funguje. Následovala podrobná prohlídka modelu elektrárny. Stator, rotor, primární sektor, sekundární sektor, terciální sektor, zahřívání vody na 256 stupňů, chlazení vody… Její informace byly vyčerpávající. Také jsme se dozvěděli, že hlavním zdrojem vody pro elektrárnu je Dalešická přehrada na řece Jihlavě. Voda z ní se musí upravovat tak, že je ve výsledku lepší než destilovaná voda.
Tato exkurze nám prakticky doplnila učivo chemie a fyziky.
Děkujeme paní učitelce Ondrášové a Krajčové za organizaci, doprovod a trpělivost, exkurze se nám moc líbila

Kateřina Pšejová a Katka Smýkalová  9. B
Projekt