Začátek školního roku

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Nový stravovací software

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení strávníci,
od 7. srpna 2017 přešla naše školní jídelna na nový stravovací software. Čipy na objednávání stravy zůstávají stejné. Stejně tak je možné si stravu objednat telefonicky nebo na terminálu ve školní jídelně do 8.00 hodin. Po tomto čase již objednání stravy není možné. Co se týká objednávání stravy přes internet (webové stránky školy www.zsfrystak.cz) je nutné si u vedoucí kuchyně paní Marie Chudožilové vyzvednout nové přístupové údaje. Dosavadní přístupové údaje již nefungují.
Pokud tedy máte zájem o objednávání stravy přes web, dostavte se do kanceláře jídelny (pondělí od 6.00 do 13.00 hodin) a požádejte o přístupové údaje. Toto platí pro žáky školy a ostatní strávníky.
V průběhu měsíce září bude realizována  možnost vkládání peněz na účty strávníků z bankovního účtu. O postupu budete včas informováni jak na webu školy, tak žáci prostřednictvím svých třídních učitelů. Z tohoto důvodu je tedy nutné na začátek školního roku vložit peníze na účet po staru  u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Muráň

Napsal Mgr. Jan Skopal dne .

Na dny 15. 6. – 17. 6.2017 jsme dostali pozvání k návštěvě našich výborných přátel z družební ZŠ Muráň. Rádi jsme přijali a ve čtvrtek ráno vyrazili. Do autobusu nasedlo celkem 37 žáků a 8 pedagogů naší školy v dobré náladě a radostném očekávání milého setkání se žáky a pracovníky družební školy.
Hned po příjezdu nás velmi srdečně přivítali nejmenší žáci z Muráně dvěma skvělými tanečními čísly. A pak už následoval bohatý a nesmírně poutavý třídenní program, který pro nás naši přátelé připravili.
Po ubytování a krátkém odpočinku absolvovaly naše i muráňské děti jízdu zručnosti na kole. Vyvrcholením byla jízda tří našich pedagogů, na nejlepší žáky však přece jen neměli. Po slavnostním vyhlášení výsledků a večeři pokračovaly sportovní soutěže ve stolním tenisu a míčových hrách. Následovala sprcha a uložení ke spánku, který ale dlouho nepřicházel, bylo o čem povídat.
Druhý den jsme absolvovali zajímavý a mírně strašidelný turistický výlet do tunelu, který byl rozestavěn v minulém století a zůstal nedokončen. Tento adrenalinový výlet určitě zanechal ve všech návštěvnících hluboké dojmy. Odpoledne jsme prožili v Revúcej na tradičním jarmoku zakončeném posezením v pizzerii u chutné večeře. Večer v tělocvičně předvedly naše dravé dívky, jak se hraje skutečně vrcholový florbal.
Ráno třetího dne nás čekal výlet na hrad Muráň, kde pro nás připravili hostitelé bohatý program. Zápolili rytíři a jejich panoši, jezdilo se na záchranářském laně a soutěžilo v mnoha dalších disciplínách. Ti nejlepší byli nakonec pasováni na rytíře.
Závěrečný oběd po návratu dolů do obce Muráň byl zakončen srdečným a přátelským loučením a předáním mnoha dárků. Zpáteční cesta potom uběhla v příjemných a zcela jistě trvalých vzpomínkách na vřelé přijetí a neopakovatelné zážitky tří skvělých dnů.

Fotografie z návštěvy v Muráni naleznete v GALERII

Skutečně zdravá škola

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Prázdninová brigáda na školním pozemku 2017

Napsal Mgr. Jana Kalandrová dne .

11. července   5. A   Dračková, Uhříková, Galíková, Koždoňová
18. července 5. B D. Krajčová, Nedbal, Matulík, Orsavová
25. července 6. A Kalábová, Floriánová, Minaříková, Řiháková
1. srpna 6. B Hájková, Ondrášová, Šafářová, Heryánová
8. srpna 7. Dlabajová, Kolajová, Láníčková
15. srpna 8. A Němcová, Horáková, Zdráhalová
22. srpna 8. B Klapilová, J. Kalandrová, D. Kalandrová, H. Krajčová
     
Každé úterý v 8:30 hodin na školním pozemku
V případě nepříznivého počasí využijeme jiný termín.
Zaměříme se na vytrhávání plevele.
Zalijeme rostliny v krčku a na školním dvoře.
Nářadí uložíme zpět čisté.

Úřední hodiny o prázdninách

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Úřední hodiny v kanceláři školy v době letních prázdnin
(vyzvednutí vysvědčení, potvrzení průkazek ČSAD, apod.)

pondělí  3. 7. 2017                8.00 – 10.00 hodin
úterý  4. 7. 2017   8.00 – 10.00 hodin
úterý  11. 7. 2017   8.00 – 10.00 hodin
středa 12.7. 2017   8.00 – 10.00 hodin
     
pondělí 28. 8. 2017   8.00 – 14.30 hodin
úterý 29. 8. 2017   8.00 – 14.30 hodin
středa 30. 8. 2017   8.00 – 14.30 hodin
čtvrtek 31. 8. 2017   8.00 – 14.30 hodin
pátek 1. 9. 2017   8.00 – 14.30 hodin


Výsledky dotazníku pro rodiče

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení rodiče,

Výsledky dotazníku pro rodiče najdete v sekci

Informace – pro rodiče